Droevig nieuws

Droevig nieuws

We vernamen het overlijden van de ma van medewerker en lid van de feestcommissie Rene Debruyne. Denise Delcloo werd geboren in Duinkerke op 2 november 1931 en overleed op 10 februari 2020 in Veurne. 

De uitvaartdienst waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden in de kapel van het Woon- en Zorgcentrum Ter Linden in Veurne, op vrijdag 14 februari 2o2o om 10 uur.

Langs deze weg wenst onze club haar medeleven met Rene, zijn familie en haar vrienden en kennissen te betuigen.