Jeugdwerking haalt opnieuw vier sterren

Jeugdwerking haalt opnieuw vier sterren

Dit is het hoogst haalbare op ons niveau en een bewijs dat onze jeugdwerking zeer dicht aanleunt tot Elite Jeugd zo niet…  misschien zelfs beter werkt dan sommige van die clubs! 

De club wenst iedereen te bedanken die zich telkens met de volle 100 procent inzet om deze erkenning te bekomen!