Nieuwe coronamaatregelen

Nieuwe coronamaatregelen

Naar aanleiding van de verstrengde maatregelen voor inperking COVID-19 worden in gezamenlijk overleg tussen KM Torhout & KM Torhout jeugd volgende gemeenschappelijke maatregelen genomen :

 

* Er blijft vrije toegang voor iedereen & er is geen controle bij het betreden van het sportcomplex.

De maatregelen uitgeschreven door de overheid en voetbal Vlaanderen zijn van toepassing, zoals aanbevelingen onder meer het bewaren van de individuele afstand > 1.50 m, het dragen van maskers,……

 

Meer informatie van Voetbal Vlaanderen zie link hieronder : https://www.voetbalvlaanderen.be/nieuws/coronamaatregelen-vanaf-1 november-geen- uitzondering-voor-sportkantines

 

* toegang tot het bijwonen van een wedstrijd of training van jeugd of 1ste ploeg

- Voor het bijwonen van een training of wedstrijd is er geen controle op CST. Iedereen blijft welkom mits men zich houdt aan de op dit ogenblik geldende overheidsregels + Voetbal Vlaanderen.

* toegang tot het jeugdlokaal “De velodroom” en kantine “Club 110”

- De toegangsdeuren algemene inkom Bruggestraat (Jeugdlokaal Velodroom) en deur zijde veld II (kantine Club 110) worden afgesloten tijdens de wedstrijden van de jeugd & 1ste ploeg op zaterdag en zondag, dit om de controle overzichtelijk en eenvoudig te houden. 

- Er is enkel toegang tot beide ruimtes na het vertonen van CST & ID-kaart. CST kan zowel digitaal als op papier gecontroleerd worden.

- Bij negatief resultaat (groen licht) wordt een stempel overhandigd aan de persoon in kwestie. Met deze stempel is er toegang tot zowel de Café Velodroom als Club 110.

- Bij positief resultaat (rood licht) bekomt men geen stempel is er geen toegang tot beide lokalen.

Er is wel mogelijkheid om iets te nuttigen op het terras, mits dat de persoon die de consumpties afhaalt in het bezit is van een negatief resultaat (groen licht) of mits bediening buiten door de organisatie.

* controle van CST & ID-kaart

- De controle is van toepassing voor iedereen die de leeftijd bereikt heeft van 12 jaar en 2 maand. (Op zaterdag 06/11/2021 is dit voor iedereen die geboren is voor 06/09/2009)

Vrijwilligers, medewerkers, bestuur, mensen die instaan voor de controle op CST dienen tevens gecontroleerd worden

- Tijdens de wedstrijden van de jeugd en eerste ploeg op zaterdag en zondag wordt een afbakeningszone voorzien in beide lokalen waar de controle wordt uitgevoerd en men pas verdere doorgang verkrijgt tot de verbruikszaal na een negatief resultaat (groen licht)

KORTOM :

IEDEREEN DIE NEGATIEF IS (groen licht) BEKOMT EEN STEMPEL EN BEKOMT TOEGANG TOT BEIDE KANTINES.

IEDEREEN DIE POSITIEF IS (rood licht) OF GEEN CST KAN VOORLEGGEN KRIJGT GEEN STEMPEL EN BEKOMT GEEN TOEGANG TOT DE KANTINES !

IEDEREEN HEEFT TOEGANG TOT HET BIJWONEN VAN DE WEDSTRIJD.