Nieuws over de sportieve staf

Nieuws over de sportieve staf

‘’KMT tekent nieuwe sportieve lijn uit voor volgend seizoen”

 

Vanaf volgend seizoen zal KMT werken met een herschikte technische staf. Deze zal bestaan uit een sportief verantwoordelijke, een veldtrainer, een fysiek trainer en een keepertrainer met elk hun specifieke taken en domein wat ervoor moet zorgen dat er individueel nog een betere begeleiding kan geboden worden.

Ook de ingeslagen weg op gebied van postformatie (vanaf U16) wordt meegenomen in het verhaal met de bedoeling om ieder jaar de betere talenten door te schuiven en te laten proeven van het grote werk.

 

Keeper trainer blijft Dimitri Verhulst (09/06/1983). Hij zal zich ontfermen over de keepers en krijgt als bijkomende taak om met al zijn ervaring als keeper in de hoogste reeksen alle stilstaande fazen zowel voor als tegen voor de eerste ploeg uit te werken met de spelers en de keepers. Hij zal op dinsdag, donderdag en vrijdag de trainingen mee bepalen met de rest van de technische staf. Ook zal hij zich blijvend engageren om bij de bovenbouw de jonge keepers klaar te maken voor de stap naar de A-kern. 

DimitriVerhulst

 

Fysiek trainer wordt Frank Claeys (06/10/1966). Frank zal de lijn die hij momenteel uitzet bij de postformatie jeugd doortrekken tot bij de eerste ploeg.  Dit betekent dat hij extra op dinsdag mee de training zal bepalen bij de A-kern wat het fysieke aspect betreft. Momenteel is Frank reeds 2x/week aanwezig bij de jeugd waar hij dezelfde taken vervult en aanvullend waakt over de visie van het sportief management uitgezet door Didier Degomme, jeugdmanager Kris Defreyne en hemzelf. Zijn uitstekend werk van bij de jeugd trekt hij nu ook door tot bij de eerste ploeg wat ook voor de opkomende talenten een goeie binding kan geven.

Daarnaast blijft hij ook verantwoordelijk voor de analyse van de thuiswedstrijden van de A-kern wat hij ook vandaag vervult. Door wat nauwer betrokken te worden zal hij zijn kennis en knowhow ook nog beter kunnen laten gelden. 

FrankClaeys

 

Veldtrainer wordt Jens Noppe (18/05/1985). Jens is momenteel nog actief als assistent-trainer in Harelbeke maar wil zich heel graag engageren om samen met de rest van de staf mee te werken aan de heropbouw van KMT. Jens keert terug naar De Velodroom als trainer met heel veel enthousiasme en ambitie. Hij zal op dinsdag samen met Frank en Dimitri de training leiden en dit op donderdag en vrijdag overdoen samen met Didier en Dimitri. Hij zal mee de speelwijze bepalen van de ploeg, de tactische lijnen helpen uitzetten en instaan voor de homogeniteit van de ploeg. Het is ook de bedoeling dat Jens de tijd krijgt om te groeien en geleidelijk aan ook de verantwoordelijkheid krijgt over de coaching, ondertussen zal hij ook de trainerscursus UEFA-A volgen.

JensNoppe

 

Sportief manager blijft Didier Degomme (08/01/1973). Didier zal zich vanaf volgend seizoen nog meer kunnen concentreren op het sportieve reilen en zeilen van de club. Momenteel vervult Didier beide taken (sportief manager en T1) en dit vergt heel veel tijd. Didier blijft vooralsnog verantwoordelijk voor de sportieve gang van zaken op het veld maar het is de bedoeling met de uitbreiding van de staf dat dit wat meer kan verdeeld worden. Didier zal op maandag en dinsdag zijn rol naast het veld vervullen en vanaf donderdag ook op het veld.

De wedstrijden zullen gecoacht worden door Didier, Jens en Dimitri. Frank zal zijn taak als analist in de tribune blijven vervullen bij thuiswedstrijden. 

KMT wil hiermee vernieuwend optreden en hoopt hiermee de sportieve werking nog verder te kunnen optimaliseren. KMT wil innoveren en ambitieus vooruitkijken met een mix in de staf van ervaring, en jong dynamisme wat zich straks ook moet vertalen naar de vernieuwde A-kern.

DidierDegomme

 

Voor het huidige seizoen is het volgende overeengekomen:

 

Jens Noppe is niet vrij en werkt uiteraard zijn seizoen af bij Harelbeke. Mede daardoor zal Frank zijn nieuwe taak vanaf volgend seizoen ook reeds dit seizoen vervullen op dinsdag als ondersteuning bij Didier en Dimitri voor wie de combinatie niet haalbaar bleek met twee. Op donderdag en vrijdag zullen Didier en Dimitri verder de trainingen samen leiden en ook de coaching zal door hen blijven gebeuren. Er zal voor dit seizoen dus GEEN nieuwe assistent-trainer meer aangetrokken worden!