Voetbal Vlaanderen nam beslissing over verder zetten competities

Voetbal Vlaanderen nam beslissing over verder zetten competities

BRON WEBSITE VOETBAL VLAANDEREN.

ma 02 november 2020

VOETBAL VLAANDEREN GEEFT PERSPECTIEF BIJ DE HEROPSTART VAN HET VOETBALSEIZOEN 2020-2021

U bent ondertussen ongetwijfeld op de hoogte van de nieuwe coronamaatregelen, ook deze betreffende de sport én de toepassing hiervan op voetbal. Het Bestuur van Voetbal Vlaanderen besliste in zitting van 28 oktober 2020 over een heropstart van de competities zoals onderstaand geformuleerd.

Op bepaalde zaken hebben we als federatie geen rechtstreekse impact. Elke beslissing blijft voorwaardelijk gezien de constant veranderende coronasituatie. Maar gezien vele clubs snakken naar een duidelijke tijdslijn en naar toekomstperspectief geven we het volgende mee:

 • De amateurcompetities liggen stil door het Ministerieel Besluit van 1 november 2020 tot en met 13 december 2020. Gezien er door 13j en ouder niet in georganiseerd verband (in clubs, sportlessen, groepen…) kan worden getraind, gezien een voorbereidingsperiode van enkele weken, voor opstart van de competitie nodig is, worden alle competities van Voetbal Vlaanderen stopgezet tot eind 2020.
 • We plannen de hervatting van de competities vanaf maandag 4 januari 2021Futsal en minivoetbal kunnen op die dag met een nieuwe competitieweek starten.
 • Het eerste weekend voor de veldvoetbalcompetities wordt ingepland op zaterdag 9 en zondag 10 januari 2021. Dit geldt voor senioreswedstrijden, competitief en recreatief, evenals voor alle jeugdwedstrijden.
 • Voor de individueel uitgestelde wedstrijden door coronagevallen, omwille van bekerdeelname of andere redenen bieden we een dubbele mogelijkheid aan:
  • Ingeval uw club – al dan niet uitzonderlijk - over een gehomologeerde verlichting beschikt, kunnen deze wedstrijden midweek worden gespeeld, op één van de volgende woensdagen, met name op 6, 13, 20 of 27 januari 2021.
  • Indien de coronasituatie het mogelijk maakt kunnen die wedstrijden ook in overleg tussen teams en het verantwoordelijke competitiesecretariaat uitzonderlijk op 26 of 27 december 2020, of op 2 en 3 januari 2021 worden gespeeld.

Het is de ambitie om de clubs zo snel mogelijk op een gelijk aantal gespeelde wedstrijden te krijgen met het oog op een verder correct verloop van de competitie in functie van de afgesproken algemene regels van toepassing inzake vroegtijdige beëindiging.

Derhalve dient – nogmaals onder voorbehoud van corona - één van beide bovenstaande opties ingevuld. Deze wedstrijden dienen uiterlijk 31 januari 2021 te worden voorzien.

NIEUWE KALENDER ZONDER EINDRONDES

 • NIEUW: het Bestuur besliste in het seizoen 2020-2021 geen eindrondes te spelen, gezien er door het uitstel van de competitie en de geplande heropstart begin 2021, te weinig speeldagen beschikbaar blijven in de kalender. Bijkomende stijgers en dalers worden aangeduid over de reeksen heen op basis van de gekende regels, opgenomen in de Algemene Maatregelen bij het stopzetten van de competities (goedgekeurd door onze AV op 15 juni 2020).
 • De aangepaste kalender zal u uiterlijk 1 december ontvangen. Zoals u weet passen we in het competitievoetbal met stijgen en dalen de kalender aan op basis van de juiste opeenvolging van de geplande wedstrijden, zodat we er met meer kans in slagen om elke club op zijn minst éénmaal tegen alle andere clubs te laten spelen.

VERDUIDELIJKINGEN MINISTERIEEL BESLUIT

Daarnaast bereikte ons een bericht van de Vlaamse Sportfederatie (VSF) op 01 november 2020 waar nog enkele verduidelijkingen kwamen n.a.v. het nieuw gepubliceerd Ministerieel Besluit dat verwijst naar de protocollen bepaald door de bevoegde minister en de betrokken sportsector.

 • Sporten in georganiseerd verband (in clubs, wedstrijden, trainingen, groepen…) is verboden, behalve outdoor voor kinderen tot en met 12 jaar (geboortejaar 2008 of later).
 • Indoor sporten is verboden, behalve voor kinderen tot en met 12 jaar na goedkeuring lokaal bestuur.
 • Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve voor kinderen tot en met 12 jaar die op sportkamp zijn. Zij mogen gebruik maken van kleedkamers - geen douches!  
 • Sportkampen enkel voor kinderen tot en met 12 jaar (overnachtingen zijn verboden) en enkel na goedkeuring van het lokaal bestuur.
 • Sportkantines blijven gesloten. Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot en met 12 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter. Dit geldt zowel voor trainingen als wedstrijden.

Na enkele moeilijke geformuleerde communicaties in ministeriële besluiten, kleurcodes of leidraden voor de sport is het NU duidelijk dat men in voorkomend geval de uitzonderingen mogelijk maakt voor U6 tot en met U13. Dit zorgt voor onderstaand bijgewerkt schema dat geldt vanaf 2 november 2020: Afbeelding met tafelAutomatisch gegenereerde beschrijving

#BLIJFSPORTEN MET ONDERSTEUNING VAN VOETBAL VLAANDEREN

Voetbal Vlaanderen hoopt dat haar voetbalclubs met een jeugdopleiding de kans met beide handen grijpen om tijdens de lockdown de toegelaten trainingen en vriendschappelijke wedstrijden tot en met U13 op een veilige manier te organiseren zoals beschreven in het MB van 01 november 2020 en het protocol van de sportsector.

Voetbal Vlaanderen staat 100% achter het advies van virologen en psychologen én de beslissing van onze politici om onze voetballende kinderen tot en met 12 jaar gezonde, leerrijke en plezierige sportbeoefening de komende weken indoor en outdoor aan te bieden.

Onze clubondersteuners staan paraat om onze clubs te helpen bij praktische problemen aangaande de organisatie van dergelijke trainingen en vriendschappelijke wedstrijden.