Ongevalsaangifte

Ongevalsaangifte

Sportongeval

Contactpersoon voor de A-kern is afgevaardigde Daniel Verduyn. Hij heeft steeds de nodige documenten bij zich. Je kan ze ook downloaden via de website van de jeugdwerking.

Contactpersooon voor de B-kern is afgevaardigde Anthony Descheemaecker. Hij heeft ook steeds de nodige documenten bij zich. Spelers van de B-kern moeten wel de richtlijnen volgen die opgegeven zijn op de website van de jeugdwerking.

Verantwoordelijke aangifte ongeval en opvolgen dossiers:
Gerechtigd correspondent MICHEL DENOLF – 0498 10 29 77 – gc@kmtorhout.be

Wat te doen bij een sportongeval?

Heb je een blessure opgelopen, neem dan onmiddellijk contact op met een arts (in geval van heel ernstige blessure) of met verzorger Roy Ligneel die je verder zal helpen met wat je nu moet doen. Bespreek eventueel met hem of het nodig is om een dossier op te stellen.


Er 2 mogelijkheden wat betreft financiële tussenkomst bij een blessure:

 • Speler heeft behandeling nodig en wenst een tussenkomst van de KBVB. In dit geval is er een ongevalsaangifte bij de KBVB nodig met goedkeuring door de KBVB om kine te volgen. Dit betekent ook dat de speler in kwestie niet mag voetballen, want hij is in status “verzekerde speler”.
  Je dient dan de volledige procedure STRIKT te volgen. Deze procedure wordt hieronder beschreven.
 • Speler wil behandeld worden en staat zelf in voor het gedeelte dat de ziekenbond niet terug betaalt (geen dossier bij KBVB). In dit geval is er enkel een voorschrift kine nodig. Dit voorschrift wordt door een dokter geschreven.
  Belangrijk hierbij is dat je je op voorhand goed informeert over de werkelijke kostprijs, zodat je niet voor onverwacht onaangenaam hoge kosten komt te staan.
  Hierbij kan een private ongevallenverzekering nuttig zijn.

Na vaststelling van de blessure, beslist de kine en/of arts wat de te volgen revalidatie inhoudt.
De kine licht de trainers in betreffende de blessure en de verdere opvolging ervan. Belangrijk om weten is, is dat de kine, in samenspraak met de trainers beslist wanneer een speler kan trainen en/of spelen en wat de te volgen revalidatie is. Er is voortdurend overleg tussen kine en trainers betreffende het verloop van de revalidatie.

Procedure sportongeval – terugbetaling Dienst Ongevallen

De dienst Ongevallen van de Voetbalbond komt tussen in bepaalde medische kosten die rechtstreeks de oorzaak zijn van het ongeval tijdens het beoefenen van de voetbalsport in clubverband.
Zaken die reeds voordien bestonden zijn niet verzekerd (bvb tendinitis, hyperventilatie, verergeren van een bepaalde kwetsuur …).
Ook niet alle kosten worden terugbetaald zoals farmaceutische producten, speciale taping … Bij twijfel best vooraf eerst inlichtingen vragen aan onze contactpersonen.
De dienst Ongevallen is een beperkte verzekering. Indien men als speler nog beter wenst verzekerd te zijn (zoals loonverlies, betaling alle medische kosten, dagvergoeding …) dan dient deze privé een verzekering of hospitalisatieverzekering af te sluiten.

Nieuwe procedure vanaf seizoen 2018-2019:

 • Volgende FORMULIEREN DOWNLOADEN of vragen aan de afgevaardigde: medisch getuigschrift en aangifte ongeval.
 • ONMIDDELLIJK de VRAGENLIJST KM ONGEVAL invullen en per email doorsturen naar gc@kmtorhout.be  Kan ook gedownload en manueel ingevuld worden.
 • MEDISCH GETUIGSCHRIFT volledig laten invullen en tekenen door de dokter.
 • Onderaan aangifte ongeval de privacyverklaring tekenen
 • AANGIFTE ONGEVAL niet zelf invullen. Dit wordt door de club zelf ingevuld.
 • Alle ORIGINELE documenten binnen de 14 dagen in de brievenbus KMT-ONGEVALLEN steken of opsturen naar KM TORHOUT – ONGEVALLEN, Bruggestraat 29 A, 8820 Torhout. De KBVB aanvaardt geen aangiften die TE LAAT binnen zijn.
 • KLEVERTJE MUTUALITEIT bijvoegen. NIET vergeten !!!

EN DAARNA…

Spaar alle attesten van mutualiteit en hospitalisatieverzekering, alsook speciale facturen van ziekenhuis en andere mogelijke kosten om die te kunnen indienen na de behandeling en herstel.

Het herstelattest dat je ontvangt een paar weken na de aangifte moet ingevuld worden door de dokter om verder je voetbalactiviteit te kunnen uitoefenen.

Opgelet: voor kine wordt alleen een vergoeding toegestaan indien dit vooraf wordt aangevraagd gestaafd door een doktersvoorschrift. Dit voorschrift onmiddellijk doormailen naar gc@kmtorhout.be 

Enige weken na afsluiten van het dossier krijgt u per post een afrekening van de tussenkomst, verminderd met een forfaitair bedrag .
Het toegekende bedrag wordt eerst ontvangen op de rekening van KMT en wordt dan doorgestort door de penningmeester op het rekeningnummer dat op de vragenlijst werd vermeld.

KM Torhout heeft geen enkele inspraak in de beslissing over het al dan niet aanvaarden van het dossier en/of het totaal bedrag van de terugbetaling. Als club kunnen wij enkel zorgen dat alle documenten tijdig verstuurd worden. Het is de verantwoordelijkheid van de speler zelf om alle documenten tijdig en correct ingevuld aan ons te bezorgen, evenals het correct uitvoeren van de vooropgestelde procedure!

CONTACTEER ZEKER DANIEL OF MICHEL VIA MAIL, SMS, OF TELEFOON!

VOOR ALLE INFO OVER SPORTONGEVALLEN KAN JE STEEDS TERECHT BIJ:

Gerechtigd correspondent MICHEL DENOLF 0498 10 29 77 – gc@kmtorhout.be